Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Bệnh viện tennis

Diễn đàn tennis Viettennis.net đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển phong trào tennis của Việt nam, đặc biệt là TP.HCM. Là một thành viên trong Ban điều hành diễn đàn, BS. Nguyễn Trọng Anh đã sát cánh cùng các bạn yêu thích và chơi tennis trong việc điều hành và tư vấn chấn thương qua "Bệnh viện tennis" trên diễn đàn này trong thời gian qua. Đây là nơi tư vấn chấn thương và những vấn đề sức khỏe liên quan đến môn tennis.


� 2008 -2023  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh