Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Video: Nội soi lấy sạn khớp

Kỹ thuật nội soi đã giúp phát hiện và điều trị lấy bỏ những viên sạn khớp dù nhỏ nhất và ở mọi ngóc ngách của khớp gây kẹt và đau khớp.   

loose body.png


http://www.bacsianh.com/data/downloads/2009/san khop.wmv
sạn khớp


� 2008 -2022  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh