Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Bài giảng: Cộng hưởng từ (MRI) khớp gối - vai.

Bài giảng cộng hưởng từ (MRI) khớp gối - vai của BS.Phan Châu Hà, giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y dược TP.HCM

shoulderxray3.jpg

download Shoulder & Knee MRI1 - Compress.pdf(9,73MB)


� 2008 -2022  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh