Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Những ưu điểm vượt trội của nội soi khớp vai.

Tọa đàm về những ưu điểm và ứng dụng của nội soi khớp vai trong điều trị những bệnh lý phức tạp ở khớp vai. Xin click vào hình để xem video.

Phần 1.

05image002.jpg

Phần 2
nsk.JPG


� 2008 -2022  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh