Download
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
   
anh.bmpbang.1.2.JPGfacebook.gif     youtube2f.png
Chat
Chủ Nhật, 23/01/22 10:59:01 (GMT+7)
Bài giảng & báo cáo
Ứng dụng nội soi khớp khuỷu-2007

Báo cáo này nhằm trình bày bước đầu ứng dụng thành công kỷ thuật nội soi khớp khủyu cho 8 ca từ 06/2005-03/2007 như sau: 2 ca lấy bỏ chỏm quay, 2 ca cắt lọc giải phóng khớp khủyu bị cứng khớp sau chấn thương, 2 ca lấy sạn khớp, 2 ca cắt lọc viêm họat mạc khủyu. Không có biến chứng nào xảy ra, bệnh nhân hài lòng với cuộc mổ.

NHÂN 8 CA ỨNG DỤNG NỘI SOI NỘI SOI KHỚP KHUỶU CHẨN ĐÓAN VÀ ĐIỀU TRỊ

 

 

                                                    Nguyễn Trọng Anh*- Hòang Mạnh Cường*

                                                                                                        

TÓM TẮT

 

Burman lần đầu tiên dùng nội soi nghiên cứu khớp khuỷu trên xác từ năm 1930. Nhưng đến cuối thập niên 1970, các qui trình nội soi khớp khuỷu chẩn đóan và điều trị mới được thiết lập. Trong 1 báo cáo thống kê năm 1988, nội soi khớp khủyu chỉ chiếm tỷ lệ 0.77% trong tổng số 10.000 ca nội soi khớp, vì khoang khớp nhỏ hẹp và kế cận nhiều cấu trúc thần kinh mạch máu là e ngại chính chủa các phẫu thuật viên. Nhưng trong hơn 1 thập niên qua, với những hiểu biết sâu sắc hơn về ngõ vào, kỷ thuật phẫu thuật, cùng với bệnh lý học khớp khủyu, nội soi khớp khủyu đã phát triển vượt bậc về tính ứng dụng trong chẩn đóan và điều trị nhiều tổn thương vùng khủyu.

 

Các ứng dụng chính của nội soi khớp khủyu là lấy sạn khớp, cắt lọc họat mạc viêm, điều trị tổn thương xương sụn, thám sát và điều trị chứng đau khủyu mạn tính hay không rõ nguyên nhân, lấy bỏ các chồi xương, trợ giúp điều trị gãy xương vùng khủyu, và giải phóng khớp.

 

Báo cáo này nhằm trình bày bước đầu ứng dụng thành công kỷ thuật nội soi khớp khủyu cho 8 ca từ 06/2005-03/2007 như sau: 2 ca lấy bỏ chỏm quay, 2 ca cắt lọc giải phóng khớp khủyu bị cứng khớp sau chấn thương, 2 ca lấy sạn khớp, 2 ca cắt lọc viêm họat mạc khủyu. Không có biến chứng nào xảy ra, bệnh nhân hài lòng với cuộc mổ.

 

Kết quả cho thấy các ngõ vào khá chuẩn mực cho việc thám sát tòan bộ các khoang khớp khuỷu, mặc dù cần phải có độ chính xác cao tránh làm tổn thương các cấu trúc thần kinh mạch máu xung quanh. Nội soi khớp khuỷu giúp chúng tôi chẩn đóan và điều trị được một số bệnh lý gây đau khủyu mạn tính, và giúp ích trong việc lấy bỏ chỏm quay và các chồi xương gây kẹt cơ học, cũng như giải phóng khớp khủyu bị cứng. Tuy nhiên, chúng tôi cần hòan thiện và rèn luyện kỷ thuật nhiều hơn nữa để có thể thực hiện được nhiều chỉ định hữu ích của nội soi khớp khuỷu  trong điều trị các bệnh lý vùng khủyu.

 

Những thuận lợi và khó khăn của việc ứng dụng kỷ thuật này cũng được nêu ra để khắc phục và nhằm đạt kết quả tốt hơn trong các nghiên cứu khác trong tương lai, và đưa nội soi khớp khuỷu trở nên một kỷ thuật thường quy trong điều trị các bệnh lý vùng khuỷu.


 

 

SUMMARY

 

ELBOW ARTHROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT- 8 CASE REPORTS

 

                                                                                     Nguyen Trong Anh et al.      

 

Burman first used arthroscopy to study elbow joint on cadaver 1930. Procedures of diagnostic and treatment elbow arthroscopy were established in late 1970s. As quoted by one epidemiologic report in 1988, elbow arthroscopy accounted for only 0.77% in 10.000 arthroscopy cases that time, because small joint capacity and dangerous proximity to neurovascular structures of the elbow were surgeons’ major concern. During the last decade, with more understanding of portals, surgery techniques and pathology, elbow arthroscopy has significantly progressed in diagnosis and treatment of  many elbow lesions.

 

Common applications of elbow arthroscopy included loose body removal, synovitis debridement, osteochondral lesion treatment, assessment and treatment of undiagnosed or chronic elbow pain, spur or osteophyte excision, or arthroscopy-assissted management of fractures around elbow joint, and stiff elbow release.

.

The purpose of this report was to present our preliminarily successful application of elbow arthroscopy for 8 cases from June, 2005 to March, 2007. They were:. 2 cases of radial head removal, 2 debridement and release for post-traumatic elbow stiffness, 2 loose body removal, 2 synovitis debridement. No complication were reported. And patients were satisfied with the surgeries.

 

They showed that standard portals were appropriate to assesst all spaces of elbow joint, althought high precision were required to avoid neurovascular structure damage. Elbow arthroscopy allowed us to be able to perform diagnosis and treatment to some pathologies causing chronic pain of  the elbow, and to excise radial head fragments and spurs causing mechanical block, and also elbow stiffness release. However, our elbow arthroscopy techniques needed perfection and learning curve to be able to accomplish their other important indications in treatment of elbow pathologies.

 

Advantages and disadvantages were also discussed to improve the application and obtain better result in further studies, and made elbow arthroscopy become routine for elbow pathology treatment.

 

 

download elbow scope.pdf(1,72MB)

Số lượt truy cập
vistor counter
Các thông tin trong website BacSiAnh.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được sử dụng các thông tin này để tự chẩn đoán hoặc điều trị. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa cho từng trường hợp cụ thể. Vui lòng ghi rõ nguồn BacSiAnh.com khi trích dẫn hay sử dụng các nội dung từ website này.